YLD 版主
12级
品种信息 系谱查询
中文名(CN) 闪耀 
外文名(FLN) shine 
编号(SN) JN003 
培育时间(Time) 2015 
培育者(Breeder) JNBCY 
养育者(Rearer) JNBCY 
系列(Series) JN 
花径(Diam) 12 cm
花色(Color) 复色 


闪耀(shine)


[附件资源 登录后查看]


[附件资源 登录后查看]


[附件资源 登录后查看]


[附件资源 登录后查看]


[附件资源 登录后查看]

图片来源于江南百草园,未经许可不得商用。

1楼 只看Ta
| 收藏 | 回复
冷月
7级

好鲜艳的颜色

2楼 只看Ta
| 回复
幽灵草
5级

好漂亮……

4楼 只看Ta
| 回复
艾益达
4级

太漂亮了

5楼 只看Ta
| 回复
ESYCZ
2级


[附件资源 登录后查看]


6楼 只看Ta
| 回复
小放牛 版主
9级

江南百草园老王家的

7楼 只看Ta
| 回复
发帖